Sånger att spela

Här kommer en julsång. Den skrevs ursprungligen för gitarr, eftersom kyrkorgeln hade gått sönder.

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt!
A A A A

Allt är frid. Stjärnan blid
E7 E7 A A

skiner på barnet i stallet strå
D D A A

och de vakande fromma två.
D D A A

Kristus till jorden är kommen,
E7 E7 A A

oss är en Frälsare född.
A E7 A


Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.
© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.