Sånger att spela

Rock 1954

För gitarrkursens nybörjare. Så här spelade man för 50 år sedan. Vilken tur att det inte var så många olika ackord. Det finns en mp3-fil som du får använda och spela till.

Här får du en långsam genomgång där jag berättar och visar hur du ska spela.
rock_anders_visar1.mp3

Det är 4/4-takt, så vi spelar fyra slag i varje takt. Det går fyra takter på varje rad. I min inspelning så är det denna treradersvers fyra gånger.

Tänk på att när man spelar de enklaste A- och D-ackorden så ska man inte spela på sträng nr 6, alltså den tjockaste.

A________ A________ A________ A________

D________ D________ A________ A________

E7_______ E7_______ A________ A________

© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.