Sånger att spela

Den här sången kan du väl? Lite svårt att spela och dansa samtidigt, men om du spelar riktigt bra, så kanske någon annan börjar dansa. Under varje betonad stavelse står vilket ackord du ska spela på gitarren. Ja, varsågod.

Små grodorna

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
A A A A A A E7 E7

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
E7 E7 E7 E7 E7 E7 A A

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
A A A A A A E7 E7

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. Ko-
E7 E7 E7 E7 E7 E7 A

ack, ack, ack. Ko-ack, ack, ack, Ko-
A A A A

ack, ack, ack, ack, ack. Ko-
A A E7 E7

ack, ack, ack. Ko-ack, ack, ack, Ko-
E7 E7 E7 E7

ack, ack, ack, ack, ack.
E7 E7 A

© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.