Musikteori

- toner

Vi tar ett piano som exempel. Mitt på pianot ligger tonen C. Det är en av de vita tangenterna. De kallas för stamtoner. Om en stamton höjs, dvs att man istället spelar på den svarta tangenten närmast till höger, får den tillägget -iss. Exempel: Ett höjt C kallas för Ciss. I noter skriver man tecknet # framför den ton som ska höjas. Därför skrivs också ex Ciss ofta som C#. Om en stamton ska ändras till den närmast lägre, anges det i noter med ett tecken som liknar b, framför den aktuella tonen. Tonens namn får då tillägget -ess. Exempel: Ett G blir Gb och uttalas Gess. Specialfall: Tonen H kallas allt oftare B. Den sänkta tonen heter dock alltid Bb. Krångligt va?

Pianotangenterna

© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.