Musikteori

- tonartsbytaren

Instruktioner
I detta exempel kommer vi att sänka tonarten ett helt tonsteg, från G till F. Ställ in den gamla tonarten med den vänstra, blå rullisten. Drag den tills tonartens grundackord, tonika, här G, kommer mitt för ordet "Tonika". Drag sedan den högra, gula listen tills den nya tonartens tonika, här F, kommer precis till höger om G. Sedan är det bara att läsa av. Byt ut de gamla blå ackorden mot de nya gula till höger. Ändelser som m, 7 osv får du lägga till själv. Här blir då G->F, C->Bb, D7->C7, Am->Gm, Em->Dm, H7->A7 osv.

© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.